Dành cho Nhà Đầu tư

Nghị quyết HĐQTNghị quyết HĐQTTriệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012.Địa Điểm : Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội.Số 72 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của công ty cổ phần Pin Hà Nội
Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011


Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên đến T6/2010Công ty CP Pin Hà Nội gia hạn Đại hội cổ đông thường niên đến T6 năm 2010 lý do hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ bán cho cổ đông chiến lược.
Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2010Công ty CP Pin Hà Nội công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thườngNGày 19 tháng 10 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phần để bán cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu.
Đại hội cổ đông thường niên 2010


Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Hội trường Công ty số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội.Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Hội trường Công ty số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội. 8h ngày 19/6/2010 Đại hội khai mạc với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 1.519.628 cổ phần chiếm 76,98% vốn điều lệ.
Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2011Ngày 28-4-2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.Ngày 28-4-2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã bầu bổ sung 02 UV Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
Đại hội cổ đông bất thường 2010Ngày 19 tháng 11 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.Ngày 19 tháng 11 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để bán cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2010Công ty CP Pin Hà nội thông báo triệu tập ĐH cổ đông bất thường năm 2010ĐH cổ đông bất thường năm 2010 sẽ được tổ chức vào hồi 8h ngày 19 tháng 11 năm 2010. Nội dung thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ bán cho cổ đông chiến lược là tập đoàn GP (tài liệu đính kèm)và một số nội dung khác.
Báo cáo Tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Thông báo về việc chốt lịch chuyển nhượngHĐQT Công ty thông báo về việc chốt lịch làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu HĐQT Công ty thông báo: Kêt từ ngày 18/2/2011 đến 21/2/2011 HĐQT Công ty nhận giấy làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho những cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Pin Hà Nội. (Nội dung chi tiết tại file đính kèm)