Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2013
Báo cáo thường niên năm 2013
Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011 là 12% không bao gồm 6% cổ tức đã tạm chia Quý I-2011.
Nghị quyết HĐQTNghị quyết HĐQTTriệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012.Địa Điểm : Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội.Số 72 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của công ty cổ phần Pin Hà Nội