Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông 2016

2016-05-07

 Ngày 04 tháng 5 năm 2016, Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ vốn CSH

2015-10-09

Công ty cổ phần Pin Hà Nội công bố kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
Thông báo cổ đông 2015

2015-07-10

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng

2015-09-26

Công ty cổ phần PIn Hà Nội công bố thông tin phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ vốn Chủ Sở Hữu 
Công Văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông

2015-04-17

 
 Download tại đây

Công văn của gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và quý cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

2014-07-01

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
V/v Sở Kế Hoạch Đầu tư Hà nôi chấp thuận gia hạn ĐHCĐ thường niên 2014

2014-05-19

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã nhận được công văn số 1894/CV-ĐKKD ngày 9 tháng 5 năm 2014 của  Phòng Đăng ký Kinh doanh số 3 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội theo đó chấp thuận cho Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 6 năm 2014.

Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011

2013-05-31
Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Đại hội cổ đông thường niên 2011

2013-05-31
Thời gian: 7h30 ngày 05 tháng 03 năm 2011 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội Chi tiết tại file đính kèm
Thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường

2013-05-31

Công ty cổ phần Pin Hà Nội triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2011Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT/PHN Thời gian : 7h30' ngày 28 tháng 04 năm 2011 Địa điểm : Hội trường công ty Cổ phần Pin Hà Nội-Số 72 Phan Trọng Tuệ-Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội. Nội Dung :- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần 2011. - Bầu bổ xung ủy viên HĐQT, Ban KS - Sửa đổi điều lệ - BC nd khác...
Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011

2013-06-04Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.