HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline
0243 861 1019

P.CSKH


ĐỐI TÁC

Tin tức » Tờ Trình ĐHCĐ Năm 2018

- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017 
- Tờ trình v/v mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Tờ trình v/v đầu tư năm 2018
- Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ
- Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu công ty
- Tờ trình v/v thông qua quy chế quản trị nội bộ của công ty
- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán
- Tờ trình v/v chủ tịch HĐQT kiêm GĐ công ty

  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác