HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline
0243 861 1019

P.CSKH


ĐỐI TÁC

Ban lãnh đạo  »  BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG
- Chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy , Kỹ sư quản trị kinh doanh

PHÓ GIÁM ĐỐC
ÔNG NGUYỄN CAO SƠN
+, Phó Giám Đốc phụ trách Kỹ thuật & Chất lượng
- Chuyên môn: Kỹ sư Điện Hoá


PHÓ GIÁM ĐỐC 
ÔNG VÕ KHÁNH TOÀN

+, Phó Giám Đốc phụ trách Thị Trường & Tiêu Thụ Và Tài Chính Kế Toán 
- Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh thương mạiCác tin liên quan khác