HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline
0243 861 1019

P.CSKH


ĐỐI TÁC

Ban lãnh đạo  »  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. ÔNG PHẠM VĂN NGHĨA
   - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 
 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


2. ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG
   - Chức vụ: Giám đốc- C
ông ty CP Pin Hà Nội
   - Chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy,  Kỹ sư quản trị kinh doanh

3. ÔNG NGUYỄN CAO SƠN
   - Chức vụ: Phó giám đốc kỹ thuật & chất lượng - Công ty CP Pin Hà Nội
   - Chuyên môn : Kỹ sư Điện hoá.
 
4. ÔNG VÕ KHÁNH TOÀN
   - Chức vụ:
Phó Giám Đốc phụ trách Thị Trường & Tiêu Thụ Và Tài Chính Kế Toán 
   - Chuyên môn : Cử nhân kinh tế

5.  BÀ QUEK GUET NGOH
   - Chuyên môn: Cử nhân quản trị kỹ thuật

6. ÔNG YARMALU PRASAD TANTRY - Thành viên HĐQT độc lập
   - Chuyên môn : Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Quản trị kinh doanh

7. ÔNG LAM HIN LAP MICHAEL - Thành viên HĐQT độc lập
  - Chuyên môn: Kỹ sư điện, cử nhân 
Các tin liên quan khác