Thông báo cổ đông » Công văn đăng ký giá và ngày giao dịch chào sàn

Công ty cổ phần Pin Hà Nội gửi công văn lên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đăng ký giá giao dịch và ngày chào sàn đầu tiên cho cổ phiếu công ty.

  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác